Skandinavisk samarbeid!

Montasje av Lene Bødkers kunstverk hos Statkraft i Oslo.

Anleggselektro har utført mekaniske og elektriske montasjer av kunstverk i samarbeid med danske kollegaer fra Roskilde Stenhuggeri Aps, skiltfirmaet Tue Gruppen og Glarmestre Snoer og Sønner A/S som hører til i Københavnsområdet.

Her kan du lese mer om prosjektet: http://www.lenebodker.dk/fileadmin/template/lenebodker/files/Spejlinger_i_vand-ebook.pdf