Flomlysanlegg og gatebelysning

Oppstart sommer 2015, ferdigstillelse vinter 2016. Estimert kontraktsverdi MNOK 4. Byggherre er Frogn kommune. Oppdraget utføres som underentreprise for Leif Grimsrud AS. Anlegget består av flomlysanlegg på ny stadion, belysning langs veier og på parkeringsplasser. Her er det også montert 11 stk ladestasjoner for elbiler.