RV110 Ørebekk-Simo

Forventet oppstart er vår 2016. Estimert kontraktsverdi er MNOK 5,5. Byggherre er SVV. Oppdraget utføres som underentreprise for Park & Anlegg AS. Anlegget består av om lag 180 master med tilhørende armaturer og tennskap. Videre skal det leveres diverse miljøbelysning og varmekabelanlegg.