RV 28 Kråkstadveien, GS-vei

Oppstart vår 2015 overlevering høst 2015. Kontraktsverdi om lag MNOK 1,5. Byggherre var Ski kommune, oppdraget er utført som underentreprise for Marthinsen & Duvholt AS. Anlegget består av 70 veilysmaster med tilhørende armaturer og 2 tennskap.