RV 22 Fetsund-Lillestrøm

Oppstart høst 2013 overlevering høst 2015. Kontraktsverdi på om lag MNOK 7. Byggherre var SVV, oppdraget er utført som underentreprise for Park & Anlegg AS. Anlegget består av 350 veilysmaster med tilhørende armaturer og 5 tennskap. Videre er det levert og montert lynavleder anlegg på flere brukonstruksjoner og vandalsikre armaturer i kulverter.