Prinsensgate Oslo sentrum

Oppstart sommer 2015, forventet ferdigstillelse er vår 2016. Estimert kontraktsverdi er MNOK 1. Byggherre er Bymiljøetaten. Oppdraget utføres som underentreprise for Torpol Norge AS. Anlegget består av utskiftning og ny montering av wirestrekk med belysning over kjøreledninger med tilhørende fordelingsskap, jordingsanlegg for nye trikkeskinner og varmekabler i fortau.