Vi monterer nye gatelys i Øvre Romerike

Oppstart årsskiftet 2015/16. Estimert kontraktsverdi MNOK 16,7. Byggherre er kommunene i Øvre Romerike innkjøpssamarbeid. Oppdraget består i grove trekk av utskifting av ca 4000 veilysarmaturer til LED og 45km med kabel i luft  i kommunene i Øvre Romerike.

ØRIK 50020 2.1