NYHETER


Vil du være med på veksten?


Anleggselektro er i sterk vekst og søker derfor flere elektromontører/ gatelysmontører. (gr. L)

Hos oss får du utviklende og spennende arbeidsoppgaver i en variert hverdag preget av stor selvstendighet.

Prosjektene strekker over store deler av Østlandet.

 

Kontakt post@anleggselektro.no eller Øystein Lønberg på 91622150 om dette er noe for deg.

 


Anleggselektro jobber med høyspent


Høyspent jobb for Anleggselektro. Her jobbes det med montering av linjebryter i stolpe, samt spenningssetting av ny nettstasjon på bakken.


Skandinavisk samarbeid!


Montasje av Lene Bødkers kunstverk hos Statkraft i Oslo.

Anleggselektro har utført mekaniske og elektriske montasjer av kunstverk i samarbeid med danske kollegaer fra Roskilde Stenhuggeri Aps, skiltfirmaet Tue Gruppen og Glarmestre Snoer og Sønner A/S som hører til i Københavnsområdet.

Her kan du lese mer om prosjektet: http://www.lenebodker.dk/fileadmin/template/lenebodker/files/Spejlinger_i_vand-ebook.pdf

   

 

 


Schuckertlinna i Askim – komplett veilysanlegg


Park og Anlegg AS har tildelt Anleggselektro elektro delen av prosjekt Schuckertlinna i Askim. Prosjektet innebærer levering og montering av komplett veilysanlegg med 35 master og tilhørende tennskap. Arbeidet starter umiddelbart og har en forventet verdi på ca. 600’.


Levering av veilysanlegg på FV454 i Jessheim


Anleggselektro er tildelt elektrojobben på FV454 Trondheimsveien i Jessheim. Arbeidet utføres som underentreprise for Isachsen Anlegg AS og innebærer levering og montering av komplett veilysanlegg. Kontrakten har en verdi på ca. 700’ med oppstart i våres.


Anleggselektro feirer to år!


1 april fylte Anleggselektro 1 år.

Som seg hør og bør ble det feiret med kake.

Vi takker gamle og nye kunder for tilliten og ser frem til mange lysende år fremover.


Veilyskontrakt i Rygge kommune


Mandag 20.3 signerte Anleggselektro . Kontrakten innebærer blant annet seksjonering av kommunenes veilysanlegg, levering og montering av nye ca. 35 nye tennskap, utskiftning av 20 000m med luftstrekk og bytte av 1500 veilysarmaturer til LED. All tilhørende grave-, skilte- og sperrevirksomhet er inkludert i kontrakten. Arbeidet starter umiddelbart. Kontrakten har en estimert verdi på MNOK 4,8 og løper i hovedsak over 2 år.


Anleggselektro AS er tildelt prosjektet FV602 i Notodden


Anleggselektro AS er tildelt prosjektet FV602 i Notodden. Kontrakten utføres som under-entreprise for Isachsen Anlegg AS. Det skal leveres og monteres veilys på omlag 800m med ny G/S-vei langs Lisleheradsveien.


Anleggselektro AS overtar Bravida Elkraft Drammen


Med virkning fra 13.mars 2017 overtar Anleggselektro AS de ansatte og en del pågående arbeider fra Bravida Elkraft Drammen. Overtagelsen omfatter ansatte, utstyr og avtaler med kunder så langt det lar seg gjøre. Virksomhetsområdet Elkraft videreføres og utvides. Anleggselektro AS vil etter overtagelsen være en komplett leverandør innenfor veibelysning og elkraft.


Bussanlegget på Alnabru er ferdigstillt


Anlegget i Strømsveien er ferdigstilt, og vi er godt fornøyd med resultatet! Det lengste spennet med gitterdrager er omlag 40 meter. Hele installasjonen er prosjektert og utført av egne ansatte.

 


Stort sprik på elektrojobb i Østfold


Mange tilbydere på drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Østfold

Traftec 26 mill.
Mesta 29 mill.
Infratek 39,9 mill.
Anleggselektro 40 mill.
Aventi 44,9 mill.
Storm Elektro 47,1 mill.
Set Elektro 62,6 mill.

Les mer på:

https://www.vareveger.no/artikler/stort-sprik-pa-elektrojobb-i-ostfold/375886

 


Anleggselektro oppgraderer lysløypelys i Holmenkollen rulleskiløype


Anleggselektro er tildelt kontrakten «Oppgradering og supplering av lysløypelys i Holmenkollen rulleskiløype». Arbeidet innebærer utskiftning og oppgradering av lys i VM-løypa I overkant av 100 armaturer skal byttes ut med energieffektive LED armaturer og det skal leveres og monteres 75 nye master med tilhørende armaturer og tennskap. Arbeidet startes så snart skisesongen er avsluttet, og ferdigstilles inneværende år. Kontrakten er signert med KID og har en verdi på ca. 2,4 MNOK.

Holmenkollen rulleski


Drift og vedlikehold i Skedsmo og Lørenskog kommune.


skedsmo-og-lorenskog


Utvidelse av bussparkeringer i Oslo


 

bussparkering


Miljøgate gjennom Lørenfallet åpnet


Anleggselektro står for vegbelysningen på Fv. 171 gjennom Lørenfallet som ble bygget om til miljøgate og åpnet 26. oktober.

Les mer på http://www.bygg.no/article/1291737

 


Driftskontrakt for Nord-Odal, Våler og Åsnes kommuneElektroleveranse til ØVB ASArmaturskift i Fossum lysløype


Den 27.9 signerte Bærum kommune kontrakt med Anleggselektro AS for «Armaturskift i Fossum lysløype». Arbeidet består i hovedsak av utskiftning av 170 gamle armaturer til nye energieffektive LED armaturer. Kontrakten har en verdi på i overkant av kr 700′ og vi bli ferdigstilt inneværende år.

fossum-lysloype


Anleggselektro med tunellkontrakt.


hogenhei-tunnel

hogenhei-2


Nytt gatelys i Industrivegen i Nes KommuneVi belyser Dronning Blancasvei i Oslo


Dronning Blancasvei


Installering av LED veilys på Stubberudveien i Eidsvoll


Eidsvoll kommune


Anleggselektro AS på nye Holmestrand stasjonDrift og vedlikehold av veibelysning i Ås kommune


Ås kommune


Utbedring av veilysanlegget på E6


E6-2


Anleggselektro legger varmekabler


På oppdrag for Torpol Norge/Bymiljøetaten skal Anleggselektro prosjektere og  legge 1300 m2 fortausvarme i Prinsensgate. Blant annet ved miljøverndepartementet og Høyskolen Christiania.


Deichmansgate Oslo Sentrum


Anleggselektro har fått elektrojobben på Deichmansgate i Oslo. Oppstart sommer 2016, forventet ferdigstillelse er høst 2016. Estimert kontraktsverdi er 0,2 MNOK. Byggherre er Bymiljøetaten. Oppdraget utføres som underentreprise for Braathen Landskap AS. Anlegget består av utskiftning og ny montering av wirestrekk med LED belysning i Deichmansgate.  

 

Deicmansgate - siste

 


Anleggselektro AS fyller 1 år


AE 1 år

Anleggselektro AS fyller ett år i dag.

Alle våre dyktige medarbeidere feiret med kake på kontoret.

Vi takker alle våre gamle og nye kunder for tilliten og gleder oss til mange år fremover.

 


Nordeahuset


Startet vår 2015. Estimert kontraktsverdi MNOK 0,6. Byggherre er Nordea Eiendommer. Oppdraget bestod i modernisering av torget rundt Nordeahuset. Vi satt opp 200 meter LED-bånd i trapper og plantekasser, samt belysning av trær.

Les mer på bygg.no


Ny kurvbil på Maura


Vi har fått ny kurvbil på Maura.
Se flere bilder

Nyhet - kurvbil til Maura


Vi monterer nye gatelys i Øvre Romerike


Oppstart årsskiftet 2015/16. Estimert kontraktsverdi MNOK 16,7. Byggherre er kommunene i Øvre Romerike innkjøpssamarbeid. Oppdraget består i grove trekk av utskifting av ca 4000 veilysarmaturer til LED og 45km med kabel i luft  i kommunene i Øvre Romerike.

ØRIK 50020 2.1

 


Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund er nominert til Årets Anlegg


Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund er en av tre nominerte til Årets Anlegg.
Anleggselektro utførte oppdraget som underentreprenør av Park & Anlegg AS.
Vi venter i spenning på offentliggjørelsen av vinneren på Byggegallaen 8. mars.

Les mer på bygg.no

 

Årets Anlegg RV 22

RV22 Lillestrøm-Fetsund, elektrojobb for Park & Anlegg AS, nominert til Årets anlegg i Norge


RV110 Ørebekk-Simo


Forventet oppstart er vår 2016. Estimert kontraktsverdi er MNOK 5,5. Byggherre er SVV. Oppdraget utføres som underentreprise for Park & Anlegg AS. Anlegget består av om lag 180 master med tilhørende armaturer og tennskap. Videre skal det leveres diverse miljøbelysning og varmekabelanlegg.


FV 33 Totenvika-Langsletta


Forventet oppstart er vinter 2016. Estimert kontraktsverdi er MNOK 3. Byggherre er SVV. Oppdraget utføres som underentreprise for Isachsen Anlegg AS. Anlegget består av om lag 130 master med tilhørende armaturer og 5 tennskap.


RV 22 Fetsund-Lillestrøm


Oppstart høst 2013 overlevering høst 2015. Kontraktsverdi på om lag MNOK 7. Byggherre var SVV, oppdraget er utført som underentreprise for Park & Anlegg AS. Anlegget består av 350 veilysmaster med tilhørende armaturer og 5 tennskap. Videre er det levert og montert lynavleder anlegg på flere brukonstruksjoner og vandalsikre armaturer i kulverter. 


Heggedal stasjon


Oppstart vår 2014 overlevering høst 2015. Kontraktsverdi på om lag MNOK 3. Byggherre var SVV, oppdraget er utført som underentreprise for Implenia AS og Isachsen Anlegg AS. Vi har levert og montert veilysmaster med tilhørende armaturer på ny bru, på nye adkomstveier og på ny innfartsparkering og park for jernbaneverket. Veilysanlegget er styrt fra tre nye tennskap.

IMG_0735


RV 28 Kråkstadveien, GS-vei


Oppstart vår 2015 overlevering høst 2015. Kontraktsverdi om lag MNOK 1,5. Byggherre var Ski kommune, oppdraget er utført som underentreprise for Marthinsen & Duvholt AS. Anlegget består av 70 veilysmaster med tilhørende armaturer og 2 tennskap.


Prinsensgate Oslo sentrum


Oppstart sommer 2015, forventet ferdigstillelse er vår 2016. Estimert kontraktsverdi er MNOK 1. Byggherre er Bymiljøetaten. Oppdraget utføres som underentreprise for Torpol Norge AS. Anlegget består av utskiftning og ny montering av wirestrekk med belysning over kjøreledninger med tilhørende fordelingsskap, jordingsanlegg for nye trikkeskinner og varmekabler i fortau.


Seiersten Stadion


Flomlysanlegg og gatebelysning

Oppstart sommer 2015, ferdigstillelse vinter 2016. Estimert kontraktsverdi MNOK 4. Byggherre er Frogn kommune. Oppdraget utføres som underentreprise for Leif Grimsrud AS. Anlegget består av flomlysanlegg på ny stadion, belysning langs veier og på parkeringsplasser. Her er det også montert 11 stk ladestasjoner for elbiler.


Mjøndalen Stadion


Flomlysanlegg

Produsert vår 2015. Kontraktsverdi MNOK 4. Byggherre var Mjøndalen Stadion AS. Kontrakten bestod av utvidelse av eksisterende 800lux anlegg til nytt 1200lux anlegget for TV sending. Etter oppgradering består anlegget av 144 armaturer montert i 4 stk 35m høye master.

IMG_1366