Startet vår 2015. Estimert kontraktsverdi MNOK 0,6. Byggherre er Nordea Eiendommer. Oppdraget bestod i modernisering av torget rundt Nordeahuset. Vi satt opp 200 meter LED-bånd i trapper og plantekasser, samt belysning av trær.

Les mer på bygg.no