Mjøndalen Stadion

Flomlysanlegg

Produsert vår 2015. Kontraktsverdi MNOK 4. Byggherre var Mjøndalen Stadion AS. Kontrakten bestod av utvidelse av eksisterende 800lux anlegg til nytt 1200lux anlegget for TV sending. Etter oppgradering består anlegget av 144 armaturer montert i 4 stk 35m høye master.

IMG_1366