Levering av veilysanlegg på FV454 i Jessheim

Anleggselektro er tildelt elektrojobben på FV454 Trondheimsveien i Jessheim. Arbeidet utføres som underentreprise for Isachsen Anlegg AS og innebærer levering og montering av komplett veilysanlegg. Kontrakten har en verdi på ca. 700’ med oppstart i våres.