Heggedal stasjon

Oppstart vår 2014 overlevering høst 2015. Kontraktsverdi på om lag MNOK 3. Byggherre var SVV, oppdraget er utført som underentreprise for Implenia AS og Isachsen Anlegg AS. Vi har levert og montert veilysmaster med tilhørende armaturer på ny bru, på nye adkomstveier og på ny innfartsparkering og park for jernbaneverket. Veilysanlegget er styrt fra tre nye tennskap.

IMG_0735