FV 33 Totenvika-Langsletta

Forventet oppstart er vinter 2016. Estimert kontraktsverdi er MNOK 3. Byggherre er SVV. Oppdraget utføres som underentreprise for Isachsen Anlegg AS. Anlegget består av om lag 130 master med tilhørende armaturer og 5 tennskap.