Deichmansgate Oslo Sentrum

Anleggselektro har fått elektrojobben på Deichmansgate i Oslo. Oppstart sommer 2016, forventet ferdigstillelse er høst 2016. Estimert kontraktsverdi er 0,2 MNOK. Byggherre er Bymiljøetaten. Oppdraget utføres som underentreprise for Braathen Landskap AS. Anlegget består av utskiftning og ny montering av wirestrekk med LED belysning i Deichmansgate.  

 

Deicmansgate - siste