Anleggselektro jobber med høyspent

Høyspent jobb for Anleggselektro. Her jobbes det med montering av linjebryter...


Schuckertlinna i Askim - komplett veilysanlegg

Park og Anlegg AS har tildelt Anleggselektro elektro delen av prosjekt...


Veilyskontrakt i Rygge kommune

Mandag 20.3 signerte Anleggselektro . Kontrakten innebærer blant annet...


Anleggselektro AS er tildelt prosjektet FV602 i Notodden

Anleggselektro AS er tildelt prosjektet FV602 i Notodden. Kontrakten utføres...


Drift og vedlikehold i Skedsmo og Lørenskog kommune.

Anleggselektro AS har signert drift og vedlikeholdsavtale med Skedsmo og...


Anleggselektro med tunellkontrakt.

Den 26.9 startet Anleggselektro med rivningen av de elektrotekniske anleggene i...


Anleggselektro AS på nye Holmestrand stasjon

8.6.16 signerte Anleggselektro AS kontrakt med O.T Wike AS for leveransen av...


Drift og vedlikehold av veibelysning i Ås kommune

Den 1.6.16 signerte Anleggselektro AS kontrakt med Ås kommune for drift og...


Utbedring av veilysanlegget på E6

24.5.16 signerte Anleggselektro AS kontrakt med SVV på prosjektet «EV6...


Vi monterer nye gatelys i Øvre Romerike

Oppstart årsskiftet 2015/16. Estimert kontraktsverdi MNOK 16,7. Byggherre er...