ADMINISTRASJON

Øystein Lønberg

Daglig leder

T: 916 22 150
@: oystein@anleggselektro.no

Øystein har mer enn 15 års erfaring i elektrofaget, hvorav de 10 siste er i ledende stillinger. Han har ledet organisasjonen siden etableringen i 2010 og Anleggselektro AS siden oppstart i 2015. Øystein Lønberg er Anleggselektro sin daglige leder med overordnet ansvar for administrasjon, personal og økonomi.

Jan Toft

Kalkulatør

T: 916 22 121
@: jan.toft@anleggselektro.no

Jan Toft har mer enn 10 års erfaring innen kalkulasjon, forhandling og ledelse. Han har blant annet ledet flere store tunellrehabiliteringer. Jan ble ansatt som kalkulatør vinteren 2015 og har ansvar for kalkulasjon og oppfølging av kunder og marked.

Camilla Sandvold

Kontormedarbeider

T: 915 48 889
@: camilla@anleggselektro.no

Camilla har bachelor i IT management og flere års erfaring med butikkdrift og økonomirettet arbeid. Hun tar imot og svarer på henvendelser fra kunder og leverandører på vårt kontor i Drammen.

Torbjørn Skoglund Larsen

Regnskapssjef

T: 473 66 606
@: torbjorn@anleggselektro.no

Torbjørn ble ansatt som regnskapssjef i september 2017. Han har mer en 30 års erfaring innen regnskap, økonomi og ledelse. Han har arbeidet som regnskapsfører i regnskapsbyrå, regnskapssjef og økonomileder i produksjons- og handelsbedrifter.

PROSJEKTLEDERE

Gunnar Lohne

Prosjektleder

T: 909 65 421
@: gunnar.lohne@anleggselektro.no

Gunnar Lohne ble ansatt som prosjektleder i Anleggselektro desember 2017. Han har lang bransjeerfaring innenfor elektro som anleggsformann, serviceleder og prosjektleder. Gunnar er vant til å jobbe i grenseområdet mellom de ulike fag.

Tom Henriksen

Prosjektleder: Elkraft

T: 477 11 770
@: tom.henriksen@anleggselektro.no

Tom Henriksen ble ansatt som prosjektleder i Anleggselektro mars 2017. Han er utdannet Industrielektriker/elektriker i Danmark i des 2003. Han begynte å jobbe med elkraft i 2007 i Danmark, og kom til norge i 2012. Han startet som prosjektleder i 2016. Han har bred erfaring som montør og elektriker, der han har stått for planlegging, koordinering og utførelse av flere mindre og større prosjekter.

Erik Børsum

Prosjektleder

T: 916 22 133
@: erik@anleggselektro.no

Erik Børsum ble ansatt som prosjektleder høsten 2011. Han har 30års bransjeerfaring hvorav de siste 20årene i ledende stillinger. Siden 2011 har Erik ledet og sluttført utallige veilysprosjekter. Alt fra mindre prosjekter til store og oppdrag over lang tid. Her kan nevnes RV22 Festsund, E6 Biri, Heggedal stasjon, Miljøgate Sokna m.f.

Beate Itland Nesset

Prosjektleder

T: 988 01 531
@: beate.nesset@anleggselektro.no

Beate Itland Nesset ble ansatt som prosjektleder i Anleggselektro i august 2017. Hun har fagbrev som energimontør fra november 2008, og fullførte elkraftstudier ved teknisk fagskole sommeren 2016.

Allen Carlsen

Prosjektleder/Installatør

T: 916 22 123
@: ac@anleggselektro.no

Allen Carlsen har vært ansatt som prosjektleder og installatør siden våren 2015. Før dette har Allen 25års erfaring fra bransjen, de siste 15 som installatør med overordnet faglig ansvar. Videre er han ansvarlig for internkontrollsystemer samt kompetanse og utvikling hos personell.

Egil Nilsen

Prosjektleder

T: 488 65 912
@: egil@anleggselektro.no

Egil Nilsen ble ansatt som prosjektleder i Anleggselektro januar 2017. Han har 40 års bransjeerfaring innenfor Elkraft som energimontør/bas og som prosjektleder i nettselskap og entreprenørvirksomhet. Egil har bred erfaring med alt fra tilbudsforespørsler, nettmeldinger, kalkulasjon og prosjektering til koordinering av personell og personalansvar.