Høyspent jobb for Anleggselektro. Her jobbes det med montering av linjebryter i stolpe, samt spenningssetting av ny nettstasjon på bakken.