OM OSS


Anleggselektro AS er en elektroentreprenør med hovedkontor i Drammen og et avdelingskontor i Øvre Romerike. Vi utfører hovedsakelig elektrotekniske tjenester utomhus; belysning langs gater og veier, park- og byggeanlegg, flomlys for idrettsanlegg og større utomhusanlegg. Vårt nedslagsfelt strekker seg over hele Østlandet. Anleggselektro AS leverer i all hovedsak tjenester til private anleggsentreprenører og til offentlig forvaltning. Alle selskapets aksjonærer er ansatt i selskapet.